WHO 12 marca 2020

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-19

Pomóż dzieciom znaleźć pozytywne sposoby wyrażenia uczuć, takich jak strach czy smutek. Każde dziecko wyraża emocje na swój sposób. Niekiedy ułatwieniem może być zaangażowanie dziecka w kreatywne zajęcia, takie jako zabawy i rysowanie. Dzieci odczuwają ulgę, gdy mogą wyrazić swoje uczucia i rozmawiać o nich w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Pozwól dzieciom pozostać blisko rodziców i rodziny, jeżeli jest to bezpieczne dla dziecka i unikaj, w możliwe największym stopniu, rozłączania dzieci i ich opiekunów. Jeżeli trzeba rozłączyć dziecko z jego głównym opiekunem, zadbaj o zapewnienie właściwej opieki i o to, aby pracownik socjalny lub osoba wykonująca równorzędne zadania regularnie sprawdzała, co się dzieje z dzieckiem. Ponadto zadbaj o to, aby w okresach rozłąki utrzymywany był regularny kontakt z rodzicami lub opiekunami, np. w formie ustalonych rozmów telefonicznych, połączeń wideo dwa razy dziennie, lub za pomocą innych właściwych dla wieku dziecka metod komunikacji (np. przez media społecznościowe w zależności od wieku dziecka).

Utrzymuj w możliwe największym stopniu znane, rutynowe czynności dnia codziennego lub wypracuj nowe, zwłaszcza jeżeli dzieci muszą pozostawać w domu. Zapewnij angażujące i właściwe dla wieku zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia związane z nauką. Zachęcaj dzieci, aby w możliwie największym stopniu nadal bawiły się i utrzymywały kontakty z innymi dziećmi, chociażby w ramach rodziny, jeżeli ograniczane są kontakty społeczne.

W czasach stresu i kryzysu powszechnym zachowaniem wśród dzieci jest poszukiwanie silniejszej więzi i zwiększenie wymagań w stosunku do rodziców. Porozmawiaj z dziećmi o COVID-19 w otwarty i dostosowany do ich wieku sposób. Jeżeli dzieci mają w związku z tym obawy, wspólne odniesienie się do nich może złagodzić ich niepokój.

© Światowa Organizacja Zdrowia 2020 Niektóre prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest dostępne w ramach licencji CC BY-NC-SA 3 .0 IGO.