Terapia

Dzieci i nastolatki, które odczuwają smutek, lęk lub mają trudności z radzeniem sobie z codziennym stresem, mogą wykazywać objawy wymagające profesjonalnej pomocy. Wczesna diagnoza i właściwa terapia mogą zapobiec przewlekłości niektórych zaburzeń. Efektywne leczenie wymaga zwykle współpracy wielu specjalistów oraz osób z bezpośredniego otoczenia dziecka, jego podstawą jest natomiast zaangażowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Zmiana stylu życia może pomóc nastolatkom zmagać się z problemami emocjonalnymi, ale nie zawsze to wystarcza.Objawy depresyjne stwierdza się w okresie adolescencji stosunkowo często. W przypadku łagodnego epizodu depresji wsparcie psychologiczne może okazać się wystarczające. W praktyce klinicznej, jeśli objawy są nasilone, podejmuje się decyzję o włączeniu leków. Farmakoterapia powinna być tylko częścią kompleksowego programu terapeutycznego. Młodzi dorośli samodzielnie podejmują decyzje dotyczące terapii, ale często wymagają rodzinnego lub środowiskowego wsparcia.

W GABINETACH HOLISTIC specjaliści optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne. W swojej praktyce przyjmujemy biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający holistycznego podejścia do Pacjenta, uwzględniając czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne.

Doświadczenia kliniczne potwierdzają, że ADHD może powodować długoterminowe negatywne skutki psychospołeczne oraz emocjonalne. Wczesne podjęcie terapii ma kluczowe znaczenie dla otrzymania optymalnej formy pomocy, a w konsekwencji może zapobiec różnym problemom w przyszłości (niepowodzenia edukacyjne, trudności adaptacyjne w pracy, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania, depresja i zaburzenia lękowe). Należy podkreślić, iż dostępne są odpowiednie i efektywne metody diagnozowania i leczenia ADHD u dorosłych, co pozwala zaplanować właściwą formę terapii, z uwzględnieniem ewentualnych trudności w pracy zawodowej, czy w codziennym funkcjonowaniu.