Pomoc psychologiczna i psychoterapia

W GABINETACH HOLISTIC proponujemy następujące formy pracy psychologicznej

 • Diagnoza psychologiczna – dotycząca różnych aspektów funkcjonowania psychicznego klienta, w różnym wieku.
 • Konsultacja psychologiczna
  Jedna lub kilka wizyt w gabinecie, które pozwolą na poznanie problemu Klienta oraz wspólne stworzenie możliwych strategii poradzenia sobie z daną sytuacją. Najczęściej spotkania te służą do określenia rodzaju terapii, jaka będzie najbardziej adekwatna w kontekście zgłaszanego problemu. Zdarza się również, że z uwagi na specyfikę problemu psycholog kieruje Klienta do innego specjalisty.
 • Psychoterapia indywidualna
  Pomoc, mająca na celu głębsze poznanie źródła problemu. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników, np. od stopnia trudności problemu z jakim przychodzi klient, jego gotowości do pracy nad nim czy też do wprowadzenia zmian w swoim sposobie myślenia, w swoim życiu. Klient wspólnie z terapeutą ustala cele i priorytety w pracy psychoterapeutycznej. Terapia indywidualna może być krótko- lub długoterminowa. Zwykle poprzedza ją kilka spotkań konsultacyjnych (1-3 wizyt) w celu ustalenia dalszych działań (terapii lub innych form pomocy).
 • Psychoterapia pary (małżeńska, partnerska)
  Spotkania, na których obecni są oboje partnerzy czy też małżonkowie. Zgłaszane problemy mogą dotyczyć pogorszenia jakości relacji, rozbieżnych oczekiwań co do związku, problemów z komunikacją, różnic w poglądach na temat ról w związku czy też wychowywania dzieci, jak również problemów, jakie przeżywa para w sytuacji zdrady, choroby partnera, czy rozwodu.
 • Psychoterapia rodziny
  Praca nad zrozumieniem funkcjonowania rodziny jako sytemu wzajemnie na siebie oddziałujących osób. W tej formie terapii uczestniczą zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W trakcie sesji każdy z członków rodziny ma możliwość m. in.: wyrażenia swoich uczuć i emocji, dowiedzenia się w jaki sposób inni przeżywają dany problem i zobaczenia go z nieco innej perspektywy. Taki rodzaj pracy, polega na wspólnym poszukiwaniu źródła trudności (problemu) oraz wypracowaniu alternatywnych sposobów postępowania. Psychoterapia sprzyja stworzeniu lub odbudowaniu wzajemnego zrozumienia, polepszeniu komunikacji, wzmocnieniu więzi. Zapraszamy również rodziny adopcyjne i zastępcze.
 • Psychoterapia uzależnień
  Cykl spotkań, który rozpoczynają konsultacje mające na celu określenie problemu. Wspólnie z psychoterapeutą ustalany jest dalszy plan leczenia, a następnie przepracowywane są poszczególne etapy procesu terapeutycznego obejmujące m.in. wspieranie i wypracowywanie motywacji do podejmowania zmian, radzenie sobie z emocjami i napięciem, budowanie sieci wsparcia, umiejętności radzenia sobie w życiu bez uzależnienia, opracowywanie strategii zapobiegających nawrotom. Zwykle istnieje konieczność integrowania różnych podejść teoretycznych i elastycznego dostosowywania terapii do możliwości i problemów pacjenta.
 • Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  Terapia Odwrażliwiania za Pomocą Ruchu Gałek Ocznych) Nowatorska metoda terapii osób po traumatycznych przeżyciach – w tym leczenia PTSD – zalecana przez WHO, której niewątpliwą zaletą jest krótki czas trwania (przeciętnie 3-8 sesji terapeutycznych).
 • Terapia zabawą (Play Therapy)
  Metoda ta wykorzystuje podstawową aktywność dzieci, którą jest bawienie się. Terapeuta pełni w niej aktywną rolę, gdyż poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci, daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę. Terapia zabawą może być również wykorzystywana do stymulowania rozwoju poznawczego, ponadto zapewnia wgląd w dysfunkcjonalne sposoby myślenia dziecka oraz jego wewnętrzne konflikty, dostarczając dziecku sposobów ich rozwiązania. Terapeuta Play Therapy integruje w swojej pracy różne rodzaje zabaw i technik kreatywnych.