Profilaktyka

Na uwagę zasługuje fakt, że połowa wszystkich problemów ze zdrowiem psychicznym w wieku dorosłym ma swój początek w okresie dojrzewania lub przed nim, stąd wczesne diagnozowanie i terapia mają ogromne znaczenie.Ważne jest, aby rozumieć czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Obszar związany z rozwojem psychospołecznym dziecka i nastolatka obejmuje profilaktykę oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.

Istotnym elementem wzmacniania zasobów zdrowotnych człowieka oraz ograniczania ryzyka rozwoju choroby/zaburzenia są działania profilaktyczne. Służą one zarówno trenowaniu umiejętności pomocnych w radzeniu sobie z codziennymi problemami (np. asertywność, obniżanie napięcia w stresie, twórcze rozwiązywanie problemów), jak i ograniczaniu czynników ryzyka, jakie sprzyjają rozwojowi choroby/zaburzenia czy też utrwalają ich symptomy (np. nieprawidłowa komunikacja w rodzinie, brak kontroli na emocjami, nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb).

Nasi specjaliści prowadzą WARSZTATY, na których DZIECI i MŁODZIEŻ opanowują sztukę asertywności i empatii, rozwijają swoją kreatywność a RODZICE uczą się jak troszczyć się o siebie, nabywać opanowanie, odporność i elastyczność psychologiczną, a dzięki temu odzyskiwać energię niezbędną do wspierania dzieci w ich rozwoju.

Promocja zdrowia psychicznego przede wszystkim przyczynia się do rozwoju umiejętności składających się na odporność psychiczną, która w dużym stopniu determinuje to, jak radzimy sobie w obliczu zmian i trudnych sytuacji życiowych.  W GABINETACH HOLISTIC pomagamy młodym ludziom w pokonywaniu wyzwań pojawiających się w miarę ich rozwoju i przechodzenia przez różne etapy życia, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał oraz nawiązywać satysfakcjonujące relacje społeczne.

mindfulness