Medycyna stylu życia

Głównym zadaniem medycyny stylu życia (Lifestyle Medicine) jest promowanie zdrowych wyborów, mających znaczący wpływ na stan naszego zdrowia. Specjaliści medycyny stylu życia podejmują kompleksowe interwencje w zakresie modyfikacji diety, aktywności fizycznej, sposobów radzenia sobie ze stresem. Działania te mają na celu zmianę zachowań zdrowotnych, a  także w  dalszej perspektywie – poprawę stanu zdrowia i jakości życia. W GABINETACH HOLISTIC oferujemy wiedzę i wsparcie w obszarze psychoedukacji dotyczącej zmiany nawyków zdrowotnych i zachowań ryzykownych.

Wiemy, jak ważna jest efektywność relacji między pracą, a życiem osobistym. Konflikt wynikający z pełnionych ról prywatnych i zawodowych może prowadzić do istotnego pogorszenia kondycji psychofizycznej, wzrostu poziom doświadczanego stresu, problemów w relacjach z bliskimi.

Oferujemy szeroki zakres pomocy wspierającej rozwój osobisty. Pomagamy osiągać cele zbudowane na wartościach, rozwijać się kreatywnie i odpowiedzialnie w życiu, pracy i rodzinie.

Medycyna stylu życia

Coaching mindfulness & compassion rozwijanie kompetencji uważności i współczucia (m.in. praca nad odpornością psychofizyczną, elastycznością psychologiczną, inteligencją emocjonalną, uzyskiwaniem spokoju i równowagi, życiowej odwagi, zaangażowania, poczucia własnej wartości i sprawstwa)

Coaching empatycznej komunikacji rozwijanie porozumienia bez przemocy (m.in. praca nad asertywnością, aktywnym słuchaniem, budowaniem relacji opartych na kontakcie wynikającym ze świadomości potrzeb i uwzględniania emocji).