dr n. med. Justyna Szrajda

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHIATRYCZNA

tel. 604 881 632

Depresja, zaburzenia lękowe, uczucie chronicznego zmęczenia czy problemy ze snem mogą powodować znaczne ograniczenia aktywności w sferze zawodowej, edukacyjnej, społecznej i osobistej. Ustalenie prawidłowego rozpoznania stanowi punkt wyjścia do udzielenia porady lub zaplanowania terapii. U pacjentów w wieku rozwojowym obraz kliniczny zaburzeń psychicznych często jest niespecyficzny, stąd mogą wynikać trudności diagnostyczne. Zawsze należy uwzględnić możliwość współwystępowania różnych zaburzeń psychicznych, co ma wpływ na wybór określonej interwencji klinicznej.

Młodzi ludzie i ich rodziny stają niekiedy w obliczu wyzwań związanych z dostępem do adekwatnej opieki w odpowiednim czasie. Otrzymanie właściwej pomocy i wsparcia w okresie dzieciństwa i młodości decyduje często o kondycji zdrowia i jakości życia w dalszych jego etapach.

W GABINETACH HOLISTIC zajmujemy się dziećmi, dorosłymi i rodzinami. Zapewniamy kompleksową opiekę w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

Holistyczne i interdyscyplinarne spojrzenie na zdrowie i chorobę zwiększa szanse na powodzenie terapii, pomaga przywrócić wewnętrzną równowagę, być bardziej uważnym na bieżącą chwilę i w pełni wykorzystać potencjał, który odkrywamy na drodze swojego rozwoju.

Zapraszam do GABINETÓW HOLISTIC

Justyna Szrajda

 • pomoc psychologiczna i psychoterapia
 • konsultacje psychiatryczne
 • profilaktyka uzależnień
 • psychotraumatologia · terapia EMDR
 • neuropsychologia
 • medycyna snu
 • psychologia sportu
 • psychiatria i psychologia dzieci
 • kompleksowe konsultacje specjalistyczne
  (zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD u dzieci, młodzieży i dorosłych, FAS/FASD)
 • logopedia · neurologopedia
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • psychopedagogika kreatywności
 • trening uważności · mindfulness
gabinet
gabinety
Gabinety Holistic

Dr n. med. Justyna Szrajda

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczęła specjalizację z psychiatrii wieku rozwojowego. Następnie podjęła studia podyplomowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego – PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ oraz w Katedrze Psychologii WSPS w Warszawie – PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI. W 2000 roku w AM w Gdańsku ukończyła kształcenie i zdała egzamin specjalizacyjny w zakresie medycyny społecznej. Ma ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (Oddział VI Psychiatrii Dzieci i Młodzieży), Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Bydgoszczy, Poradni Psychiatrycznej dla Dorosłych (10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką), Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego (Poradnia dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia).

W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (Ocena funkcjonowania społecznego osób lekko upośledzonych umysłowo dokonana przy zastosowaniu klasyfikacji ICIDH oraz ICIDH-2 a decyzja orzecznicza o ustaleniu stopnia niepełnosprawności). Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu.

Bierze udział w projektach naukowo-badawczych dotyczących zespołu przewlekłego zmęczenia.

Uczestniczy w projektach na rzecz psychiatrii środowiskowej (Razem łatwiej – wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Dołącz do nas – wsparcie na rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Rodzina w Centrum – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej).

Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z dziedziny medycyny w zakresie psychiatrii, medycyny społecznej, psychiatrii dzieci i młodzieży. W latach 2000-2018 lekarz orzecznik w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy.

Zainteresowania zawodowe w obszarze medycyny społecznej to szczególnie skutki zdrowotne zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie zawodowe, problemy związane z nadmiernym obciążeniem pracą) oraz orzecznictwo lekarskie. Specjalizuje się w diagnostyce przewlekłego zmęczenia/zespołu przewlekłego zmęczenia (ME/CFS) u osób dorosłych i dzieci. W swojej praktyce przyjmuje biopsychospołeczny model zdrowia, wymagający holistycznego podejścia do Pacjenta, uwzględniając czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne.