Diagnoza

Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka. Trwa zaledwie kilka lat, ale w żadnym innym okresie życia nie dokonuje się tak wiele zmian w tak krótkim czasie. Wpływ dzieciństwa na dorosłe życie zaczyna się już od pierwszych dni. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zauważali obszary w rozwoju dziecka budzące obawy – tak wcześnie, jak to możliwe. Efekt podejmowanych działań terapeutycznych zależy w dużej mierze od wczesnej diagnostyki i stymulowania zaburzonych sfer rozwoju już od niemowlęctwa, tak aby w pełni wykorzystać plastyczność rozwijającego się mózgu.

obrazek

Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka niepokojące symptomy – opóźnienie lub upośledzenie rozwoju funkcji ściśle związanych z dojrzewaniem biologicznym ośrodkowego układu nerwowego, gdy dziecko od pierwszych miesięcy życia rozwija się znacznie wolniej niż jego rówieśnicy, jeśli dziecko wiele umiejętności zdobywa później niż reszta dzieci, funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych lub doświadcza trudności w budowaniu relacji rówieśniczych – nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości.

W ocenie stanu neuropsychiatrycznego mogą być pomocne różne konsultacje. Konsultacja u logopedy jest potrzebna, gdy dziecko wykazuje deficyty językowe i komunikacji. Pomoc psychologów i neuropsychologów jest niezbędna zarówno w procesie diagnozowania, jak i leczenia.

W GABINETACH HOLISTIC rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychiatry dziecięcego i pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju lub wsparcia psychologicznego.

Oferta dla dzieci i młodzieży obejmuje diagnozę i terapię wszystkich problemów charakterystycznych dla tej grupy wiekowej. W GABINETACH HOLISTIC proponujemy kompleksową opiekę nad dziećmi i ich rodzicami, z zachowaniem proporcji między różnymi formami pomocy. W swojej pracy uwzględniamy kontekst ogólnomedyczny, społeczny i rodzinny.

obrazek

Współpracujemy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Promyk w Bydgoszczy.